goron prod logo În producția de lapte și în livrarea de lactate trebuie sã corespundem cerințelor UE, un numãr mare de reguli de siguranțã necesitã a fi respectate. Pentru atingerea acestor scopuri ne era de foarte mare folos instalarea sistemului NEXT GPS.

Proprietar - Péter János - Gordonprod
amigo&intercost logo Prin instalarea sistemului NEXT GPS am fost salvați de o parte semnificativã a problemelor de distribuție zilnice.

Proprietar - Kovács Pál- Amigo&Intercost
gyorfi trans logo Sistemul NEXT GPS ar putea sã devinã unul din cele mai importante mijloace ale companiilor ocupându-se de livrarea și transportul internațional de mãrfuri. 

Proprietar - Tódor Attila – Györffy Trans